sefrserwe
 
Zwaluw Purfoam / NBS-Gunfoam - 5.10

ОПИСАНИЕ
Zwaluw Purfoam / NBS Gunfoam е еднокомпонентна изолационна и строителна пяна за направа на запечатка между каменни строителни части. Пяната се втвърдява в зависимост от въздушната влажност и влажността на строителните елементи.

ПРИЛОЖЕНИЕ
- фуги между преградни стени, тавани и подове;
- фуги около преминаващи жици, кабелопроводи през стени и подове;
- периметърни фуги около рамки на прозорци и врати.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не се препоръчва да се прилага върху места, подложени на продължителна влага, не се препоръчва да се запълват изолирани пространства или фуги, по-широки от 4 см.
По-широки фуги и фуги, по-дълбоки от 5 см, трябва да се запълнят с няколко пласта. Между нанасянията трябва да има интервал от 15-30 минути. Преди всяко нанасяне, напръсквайте леко с вода.
При нанасяне на открито повърхността на пяната трябва да бъде предпазена от UV-лъчи.
Засъхнала пяна може да бъде отстранена само по механичен начин.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА И ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
Повърхността трябва да е чиста, без грес, да се навлажни леко с пръскалка за цветя. Разклатете аерозола много добре преди употреба.
Пазете очите и използвайте ръкавици и работни дрехи. Тъканни тапети и мебели трябва да са покрити с хартия или пластмасово фолио. Незасъхнала пяна може да се отстрани направо с Чистител за пяна, разредител или ацетон.
След засъхване, излишната пяна може да се изреже с нож или шпакла и да се запечата.

ЦВЯТ
Кремав/светлозелен.

ОПАКОВКА
300 мл, 500 мл, 750 мл алуминиев аерозол с пластмасова тръбичка.
750 мл ламаринени и алуминиеви аерозоли с адаптер за NBS-пистолети
 
Copyright ® 2006 Design by Mercho & Талибов