sefrserwe
 
PHONOSORB 555 Адсорбент за стъклопакети

PHONOSORB 555 е регистрирана търговска марка на W.R. Grace & Co.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
PHONOSORB 555 е високопорест кристален алумосиликат (силикагел) със сферична форма. Отворите на порите в кристалите са с диаметър приблизително 3 А.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

PHONOSORB 555 е специално разработен за използване в
производството на стъклопакети, при което се използват силикони/изолатори, несъдържащи разтворители. Стъклопакетите, при които се използва PHONOSORB 555, имат ниска температурна точка на оросяване през много дълъг период и се намаляват до минимум отразяването от стъклото и опасността от счупване. Благодарение на размера на порите от 3 А, PHONOSORB 555 не поглъща нито въздух, нито газове, като аргон или SF6 , и ето защо се препоръчва за остъклителни системи, които се пълнят с въздух, както и за такива, които се пълнят с газ. PHONOSORB 555 широко се използва за остъклителни линии, където предварително напълнени профили се прегъват /извиват/, както и за пълнене на тесни профили.

ОПАКОВКА
PHONOSORB 555 се доставя в торби; в торби, поставени в кашони или в големи торби.

25 kg/торба 25 торби/палет 625 kg/палет палет 1,2m х 1.0m
25 kg/торба в кашон 20 торби в кашони/палет 500 kg/палет палет 1,2 х 1.0m

600 kg торба на палет (за многократна употреба) палет 1,0m х 1,0m
600 kg торба на палет (за еднократна употреба) палет 1,2m х 1,0m

Grace опаковката е разработена така, че да запази активността на PHONOSORB 555 до момента на употребата му. Като допълнителна предпазна мярка може да се направи Тест за повишаване на температурата, съгласно Grace-метод Q 108. Grace гарантира, че продуктът е подходящ за употреба когато температурата се повиши и стигне поне 300C.
 
Copyright ® 2006 Design by Mercho & Талибов