sefrserwe
 
Zwaluw Purfoam-2К - 5.20

ОПИСАНИЕ
Zwaluw Purfoam-2K е бързо и равномерно втвърдяваща се двукомпонентна полиуретанова пяна за изолация и строителство.

ПРИЛОЖЕНИЕ
- Ако се изисква по-бързо втвърдяване, се препоръчва еднокомпонентна пяна (Zwaluw Purfoam 1-K);
- периметърни фуги около рамки на прозорци и врати;
- фуги между преградни стени, тавани и подове;
- за звукова изолация.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Не се препоръчва да се прилага върху места, подложени на продължителна влага.
Засъхнала пяна може да бъде отстранена само по механичен начин.
Пяната трябва да се нанесе до 5 минути след активирането.
При температура на флакона по-висока от 25°C, не го активирайте, а го охладете до температура под 25°C.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА И ДОВЪРШИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ
Повърхността трябва да е чиста и без грес.
След активирането разклатете флакона много добре поне 20 пъти.
Аерозолът трябва да се използва изцяло до 5 минути след активирането!
Пазете очите и използвайте ръкавици и работни дрехи. Тъканни тапети, килими и мебели трябва да са покрити с хартия или пластмасово фолио.
Незасъхнала пяна може да се отстрани направо с Чистител за пяна (Purfoam cleaner), разредител или ацетон.
След засъхване, излишната пяна може да се изреже с нож или шпакла и повърхността на пяната може допълнително да се третира или обработи.

ЦВЯТ
Син.

ОПАКОВКА
Двата компонента са опаковани в един аерозол със съдържание 400 ml и пластмасова тръбичка.

 
Copyright ® 2006 Design by Mercho & Талибов