sefrserwe
 
ZWALUW PU-WINDSCREEN 60 - 4.23

ОПИСАНИЕ
Бързо втвърдяващо се лепило/изолатор с голям вискозитет на база полиуретан. Продуктът е неутрален и почти без мирис.
След нанасяне продуктът реагира с въздушната влага и образува здрава гума.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Лепило/изолатор за поставяне на стъкла на автомобили.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА И ПОЛАГАНЕ
Повърхността трябва да бъде чиста, суха, без прах, грес, масла и остатъци от стари залепващи материали.
Primer CV.
Времето за засъхване на Primer CV е няколко минути. Ако има повреда в рамката или е наранено черното покритие на стъклото или ако изобщо няма такова покритие на стъклото, трябва да се използва Primer UV черен след изсъхването на Primer CV.
Времето за засъхване на Primer UV е прибл. 15 мин. Нанесете лепилото веднага след засъхването на праймера.
Лепилото трябва да се нанесе така, че да е равномерно, да не прекъсва и да няма мехурчета.
Пластмасовото носле да се отреже във формата на “V”, като дебелината на нанасяне не надвишава дебелина от 15 мм.
След нанасяне на лепилото стъклото трябва да се постави в рамката до 5 мин.
(23°С и 55% отн. влажност).

НАЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ
Черен

ОПАКОВКА
Флакони по 310 мл
 
Copyright ® 2006 Design by Mercho & Талибов